Mã giảm giá Highland tháng 9-2023

𝐕𝐎𝐔𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 𝐂𝐎𝐅𝐅𝐄𝐄 - THÁNG 9

1. VOUCHER DÙNG TẠI CỬA HÀNG HIGHLAND:

 Nhấn vào link lấy Voucher: https://shorten.asia/a7DuYF6g

 Nhấn vào link lấy Voucher: https://rutgon.me/mowByA

2. CODE GIẢM GIÁ KHI ĐẶT GRABFOOD: HLC15K0002 hoặc HLC30K0002

Cách dùng code giảm giá Highland trên Grabfood:

B1: Khách hàng vào link Grabfood, hoặc app Grabfood để đặt hàng: http://bit.ly/GrabxHighlands

B2: Khách hàng chọn sản phẩm

B3: Khách hàng nhập mã e-code: HLC15K0002 (giảm 15K) hoặc mã HLC30K0002 (giảm 30K)